Kurban Ne güzel bir ibadettir, yıl boyu onun bereketini hem ailemiz hem toplumumuz yaşar, nasiplenir, Allah sizlerden razı olsun.

on 19 Eylül 2017
Gösterim: 661

Kurban Ne güzel bir ibadettir, yıl boyu onun bereketini hem ailemiz hem toplumumuz yaşar, nasiplenir, Allah sizlerden razı olsun.
Amiin,

Bir zaferin şerefi, ona ulaşmak için katlanılan güçlükler ve yaşanan bediî heyecanlar nisbetindedir. İnsanın; nefsin ve şeytanın esâretinden kurtulup, rûhunun hürriyetini kazanması için katlanacağı her türlü meşakkatte aslında asil bir zevk vardır. Bunu idrâk edenler, irfân ehlinin acı ilâçlarını zevkle içerler.

Vermiş olduğunuz Kurban bağışlarınız sırayla kesildi, bunları bilgilenmeniz için seri halinde sunmaya devam edeceğiz, Allah razı olsun sizlerden. Amiin,

on 16 Eylül 2017
Gösterim: 711

Vermiş olduğunuz Kurban bağışlarınız sırayla kesildi, bunları bilgilenmeniz için seri halinde sunmaya devam edeceğiz, Allah razı olsun sizlerden.
Amiin,

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“De ki; Allâh’ın lûtfuyla, rahmetiyle (evet) ancak onunla ferahlasınlar. Bu onların toplayıp yığdıklarından hayırlıdır.”
(Yûnus, 58)

 
 

Bağışlamış olduğunuz kurbanları Moğolistan'da kesip, ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştık

on 16 Eylül 2017
Gösterim: 699

Bağışlamış olduğunuz kurbanları Moğolistan'da kesip, ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştık, sizleri de bilgilendirmek için yayınlamaya devam ediyoruz. Allah razı olsun, sizlerden. Amiin, 
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.”
(Bakara, 269)

 
 

Kurban'da yardımı geçenlerden Allah razı olsun. Devamını nasip eylesin.

on 14 Eylül 2017
Gösterim: 702

Kurban'da yardımı geçenlerden Allah razı olsun. Devamını nasip eylesin.

Moğolistan'daki Yardım Köprüsü Vakfı'mız öğrencileriyle bayram alışverişlerini yapmıştı.

on 10 Eylül 2017
Gösterim: 755

Moğolistan'daki Yardım Köprüsü Vakfı'mız öğrencileriyle bayram alışverişlerini yapmıştı. Allah sizlerden razı olsun. Yardımlarınızın devamını nasip eylesin.
Amiin.

Cenâb-ı Hak, bizi nefsimize bırakmasın. Bizleri, ebedî ve gerçek hayata dâir ilâhî îkazları can kulağıyla dinleyip hâl ve hareketlerini buna göre tanzim eden gerçek akıl sahiplerinden eylesin…
Âmîn…

Hasan-ı Basrî (ks)’un Ömer bin Abdülaziz Hazretleriʼne söylemiş olduğu şu sözler, gönüllere nakşedilmesi gereken ne müthiş bir nasihattir:
“İzzet ve celâl sahibi Allah seninle olunca, kimden korkuyorsun!.. Eğer Allah seninle değilse, o vakit de kime ümit bağlayacaksın!..”

 
 

Çok şükür, Kurban Bayramı bereketli geçti, Sizlerden Allah Razı Olsun.

on 08 Eylül 2017
Gösterim: 763

Çok şükür, Kurban Bayramı bereketli geçti, Sizlerden Allah Razı Olsun.

Cumanız Mübarek Olsun, Cenâb-ı Hak bizleri, hakkında takdir edilmiş olanlara râzı olarak rızâsını kazanan sâlih kulları zümresine ilhâk eylesin… Âmîn…
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“…Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz…” (Enbiyâ, 35)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi, Allah, onun hatalarını bağışlamaya vesîle kılar.” (Buhârî, Merdâ, 3; Müslim, Birr, 49)

 
 

Kurban Bayramında, Hacı Hafız İmren Atamızı ziyaret ettik, bayramlaştık, Allah razı olsun, sağlık, huzur, esenlik dolu bir ömür versin inşallah. Amiin,

on 07 Eylül 2017
Gösterim: 678

Kurban Bayramında, Hacı Hafız İmren Atamızı ziyaret ettik, bayramlaştık, Allah razı olsun, sağlık, huzur, esenlik dolu bir ömür versin inşallah.
Amiin,

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Allâh’ı unutan ve bu yüzden Allâh’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.”

(Haşr, 19) Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Dünya akıllı insanların ganimeti, cahillerin gafletidir.”
(Gazzâlî, İhyâ, IV, 373)

Bayan Ölgey/Moğolistan'dan çok çok selamlar ve dualarımızla, Rabbim, kurban hisselerinizi, hisselerimizi hayırlısıyla tamamen güvenle kesip bitirdik, ihtiyaç sahiplerine dağıtımını yaptık,

on 07 Eylül 2017
Gösterim: 730

Bayan Ölgey/Moğolistan'dan çok çok selamlar ve dualarımızla, Rabbim, kurban hisselerinizi, hisselerimizi hayırlısıyla tamamen güvenle kesip bitirdik, ihtiyaç sahiplerine dağıtımını yaptık, 
Çok şükür, Allah sizlerden razı olsun. Bundan sonra da devamını nasip eylesin.
Amiin,

 
 

Bağışladığınız yurt içi kurban bağışlarınız kesildi.

on 05 Eylül 2017
Gösterim: 759

Bağışladığınız yurt içi kurban bağışlarınız kesildi. Telefonlarla sizlere, kurban sahibine haber edildi. İhtiyaç sahiplerine dağıtımı yapıldı. Allah(c.c.) kabul eylesin. Devamını nasip eylesin.
Amiin.

Rasûlullah (sav), hasta ziyâretinin fazîletini şu hadîs-i şerîfleriyle beyan buyurmuştur:

“Bir insan, bir hastanın hâlini hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyâret ederse, ona bir melek şöyle seslenir:

“Sana ne mutlu! Güzel bir yolculuk yaptın. Kendine cennette barınak hazırladın!” (Tirmizî, Birr, 64/2008; İbn-i Mâce, Cenâiz, 2)

 
 

Çok Şükür, bağışladığınız kurbanları Moğolistan'da kestik, ihtiyaç sahiplerine dağıttık.

on 04 Eylül 2017
Gösterim: 653

Çok Şükür, bağışladığınız kurbanları Moğolistan'da kestik, ihtiyaç sahiplerine dağıttık. 
Allah(c.c.) razı olsun sizlerden. Amiin.

Yâ Rabb! Namazlarımızı, gerçek mânâ ve hikmetiyle edâ edilen ve bir mi’râc mâhiyetiyle senin ulvî vuslat ve müşâheden ile şereflenen namazlardan eyle!

Namazlarımız, gözlerimizin nûru, gönüllerimizin her iki cihânda da sürûru olsun! Âmin!

 
 

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun,Kestiğiniz kurbanları kabul eylesin. Amiin,

on 03 Eylül 2017
Gösterim: 679

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun,Kestiğiniz kurbanları kabul eylesin. 
Amiin,

 
 

Yaptığınız ve yapacağınız bağışları kabul eylesin. Allah razı olsun. Amiin,

on 03 Eylül 2017
Gösterim: 744

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun, yaptığınız ve yapacağınız bağışları kabul eylesin. Allah razı olsun.
Amiin,

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
"Müminler ancak Allah'a ve Resûlüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır."
(Hucurât, 15)

Yaptığınız ve yapacağınız bağışları, kurbanları Allah kabul eylesin.

on 02 Eylül 2017
Gösterim: 677

Yaptığınız ve yapacağınız bağışları, kurbanları Allah kabul eylesin. Devamını nasip eylesin. İnşaallah.
Amiin,

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musîbet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. (Allah bunu) elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez.”
(Hadîd, 22-23)

 
 

HAYIRLI BAYRAMLAR,

on 01 Eylül 2017
Gösterim: 770

KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN, HERKESE ÇOK SELAMLAR VE DUALARIMIZLA,
HAYIRLI BAYRAMLAR, 
Bayramların, ictimai birlik ve beraberlik, hediyeleşme, yardımlaşma, ikram etme ve ilahi nimetlerden faydalanarak Allah Teala’yı zikretme günleri olduğunu unutmayalım. Yoksa bayramlar eğlence ve tatil günleri değildir.