"Bedenime afiyet veren, rûhumu bana iâde eden ve bana kendisini zikretme imkânı veren Allâh’a hamd olsun" (Tirmizî, De’avât, 20) “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine gark eyle! Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (A'râf, 7/151) Hafta

on 20 Ocak 2020
Gösterim: 1

"Bedenime afiyet veren, rûhumu bana iâde eden ve bana kendisini zikretme imkânı veren Allâh’a hamd olsun" (Tirmizî, De’avât, 20)
“Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine gark eyle! Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (A'râf, 7/151)
Haftanın Feyzi ve Bereketi üzerimize olsun . Geçmişlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Amin..

 
 

“Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle.” (Hadis) Haftasonunun feyiz ve bereketi üzerimize olsun

on 18 Ocak 2020
Gösterim: 1

“Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle.” (Hadis) Haftasonunun feyiz ve bereketi üzerimize olsun

 
 

“Ey Rabbim! Gerek bana gerekse anne-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat!” (Neml, 27/19) Günün Feyiz ve Bereketi üzerimize olsun.

on 18 Ocak 2020
Gösterim: 1

“Ey Rabbim! Gerek bana gerekse anne-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat!” (Neml, 27/19)
Günün Feyiz ve Bereketi üzerimize olsun.

 
 

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN. Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten menedersiniz…” (Âl-i İmrân, 110) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyl

on 17 Ocak 2020
Gösterim: 5

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN.
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten menedersiniz…” (Âl-i İmrân, 110)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.” (Müslim, Îmân 78. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân 17)

 
 

Zünnûn-i Mısrî (ks): “Ahlâkında, fiil ve hareketlerinde Allâh Teâlâ’nın habîbinin sünnetine uyan kimse, Hakk’a olan sevgisini isbat etmiş olur.” buyurarak bu hakîkati te’yîd eder....

on 14 Ocak 2020
Gösterim: 15

Zünnûn-i Mısrî (ks):
“Ahlâkında, fiil ve hareketlerinde Allâh Teâlâ’nın habîbinin sünnetine uyan kimse, Hakk’a olan sevgisini isbat etmiş olur.” buyurarak bu hakîkati te’yîd eder.
Bayezid-i Bistâmî (ks) ise:
“Havada bağdaş kurup oturabilen birisini görürseniz, o şahsın ilâhî emir ve nehiy hudûdlarını koruduğunu, sünnete tâbî olduğunu ve Hakk’ın hukûkuna riâyet ettiğini görmedikçe, bunun bir keramet olduğuna inanmayınız.” der.
Sırât-ı müstakîm (dosdoğru yol), seçkin kimselerin yoludur. İstikâmetin esası da îmân ve takvâdır. Bu ikisinin mahalli ise kalbdir. Bu itibarla istikâmet, kalbde bulunan îmân ve takvâ ile vücûdun yek-âhenk olmasıdır. Kalbdeki, îmân, ihlâs ve îtidal, istikâmeti sağlar ve dâimî kılar. Peygamber (sav):
“Dil istikâmet üzere olmadıkça kalb, kalb istikamet üzere olmadıkça îmân müstakîm olmaz.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 198)

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, gökyüzü ve açık hava

Başka bir ilâh yok, ancak Allah var. O’nun şerîki yoktur. Mülk O'nundur, hamd de O'nundur. O her şe­ye kaadirdir. Allah'ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahi­bi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat

on 11 Ocak 2020
Gösterim: 8

Başka bir ilâh yok, ancak Allah var. O’nun şerîki yoktur. Mülk O'nundur, hamd de O'nundur. O her şe­ye kaadirdir. Allah'ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahi­bi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Ya­ni servetine güvenerek sana âsî olanları o servetleri kurtaramaz."(Hadis )
Haftasonun feyzi ve bereketi üzerimize olsun.

 
 

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN. Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kim çok istiğfar ederse Allah Teâlâ ona her türlü kederi için bir ferahlık, her türlü sıkıntısı için bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır.” (Ebû Davud, Vitr 26; İbn

on 10 Ocak 2020
Gösterim: 8

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN.
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Kim çok istiğfar ederse Allah Teâlâ ona her türlü kederi için bir ferahlık, her türlü sıkıntısı için bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır.” (Ebû Davud, Vitr 26; İbn Mace, Edeb 57; Müsned, I, 28)
Rabbim, sağlık, huzur bereket versin, geçmişlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Ardımızdan Hatim okuyacak nesiller nasip eylesin. Amiin.

 
 

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah kime hidâyet verirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de hidâyetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah’tan başka dostlar bulamazsın. Kıyâmet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı

on 08 Ocak 2020
Gösterim: 8

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Allah kime hidâyet verirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de hidâyetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah’tan başka dostlar bulamazsın. Kıyâmet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız.” (İsrâ, 97)
Rabbim, bizleri, cümlemizi korusun, ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı yıkmak parçalamak isteyenlere fırsat verme, bizleri güçlü ve muzaffer eylesin, Amiin.

 
 

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh ehl-i kitâbdan, onlara (müşrik ordularına) yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalblerine korku düşürdü; bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. (Böylece) Allâh, onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve

on 07 Ocak 2020
Gösterim: 5

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Allâh ehl-i kitâbdan, onlara (müşrik ordularına) yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalblerine korku düşürdü; bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. (Böylece) Allâh, onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mîrasçı yaptı. Allâh’ın her şeye gücü yeter!” (Ahzâb, 26-27)
Rabbim, imanımızı güçlendir, düşmanlara karşı güç ver bizlere, ayağımızı sabit kıl, vatanımızı, bayrağımızı koru, şehitlerimize rahmet eyle, Amiin.

 
 

Hoca Ahmed Yesevi Vakfı olarak doçent doktor Ömer Kul un Doğu Türkistan seminerine katılım sağladık

on 06 Ocak 2020
Gösterim: 7

Hoca Ahmed Yesevi Vakfı olarak doçent doktor Ömer Kul un Doğu Türkistan seminerine katılım sağladık

 
 

"Ey insanlar! Allah'ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!"(Fatir.5) Rabbim, Tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Amin.

on 05 Ocak 2020
Gösterim: 8

"Ey insanlar! Allah'ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!"(Fatir.5)
Rabbim, Tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Amin.

 
 

“Ümmetim üzerine korktuğum şeylerin en kötüsü Allâh’a şirk koşmaktır. Dikkat edin güneşe, aya ve puta taparlar demiyorum ve lâkin (bu şirk) Allah’tan başkası için yapılan ameller ve gizli şehvettir.” (Sünen-i İbn-i Mâce) Rabbim, cümlemize sağlık huzur ese

on 04 Ocak 2020
Gösterim: 7

“Ümmetim üzerine korktuğum şeylerin en kötüsü Allâh’a şirk koşmaktır. Dikkat edin güneşe, aya ve puta taparlar demiyorum ve lâkin (bu şirk) Allah’tan başkası için yapılan ameller ve gizli şehvettir.” (Sünen-i İbn-i Mâce) Rabbim, cümlemize sağlık huzur esenlik versin. Kardeşlik bağımızı güçlendirsin, Şehitlerimize rahmet eylesin. Amin.

 
 

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN. Rabbim, cümlemize sağlık, sıhhat huzur versin, bereket versin. Her türlü şerlerden korusun, geçmişlerimize, şehitlerimize rahmet eylesin. Anamıza babamıza akrabalarımıza birlik beraberlik versin. Amiin.

on 03 Ocak 2020
Gösterim: 16

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN.
Rabbim, cümlemize sağlık, sıhhat huzur versin, bereket versin. Her türlü şerlerden korusun, geçmişlerimize, şehitlerimize rahmet eylesin. Anamıza babamıza akrabalarımıza birlik beraberlik versin. Amiin.
Müslümanlar, Mekke’yi fethettikleri gün, sabaha kadar tekbîr ve tehlîl getirdiler, devamlı olarak Kâbe’yi tavâf ettiler. Bunu gören Ebû Süfyân, zevcesi Hind’e:
“–Sen bunun Allâh’tan olduğu kanaatinde misin?” diye sordu.
Hind:
“–Evet! Bu, Allâh tarafından olan bir iştir!” dedi.
Ertesi gün Ebû Süfyân, erkenden Rasûlullâh (sav)’in yanına gitti. Allâh Rasûlü ona akşam hanımıyla arasında cereyân eden konuşmayı nakletti.
Ebû Süfyân:
“–Şehâdet ederim ki, Sen Allâh’ın Rasûlü’sün! Varlığım kudret elinde bulunan Allâh’a yemin ederim ki, bu sözümü Allâh ile Hind’den başkası işitmemiştir!” dedi. (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, IV, 296)
Fetihten sonra Mekkeliler çocuklarını Rasûlullâh (sav)’e götürüyor, O da onların başlarını sıvazlıyor ve kendilerine duâ ediyordu. (Ahmed, IV, 32)

Görüntünün olası içeriği: gökyüzü

Rabbim, tüm şehitlerimize, gazilerimize, geçmişlerimize rahmet eylesin. Yurt içinde ve yurt dışında terör ve vatan savunmasında şehit olan askerlerimize, güvenlik güçlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Amiin.

on 02 Ocak 2020
Gösterim: 6

Rabbim, tüm şehitlerimize, gazilerimize, geçmişlerimize rahmet eylesin. Yurt içinde ve yurt dışında terör ve vatan savunmasında şehit olan askerlerimize, güvenlik güçlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Amiin.
Anne ve baba, bir evlat için cennet garantisi, cennete en ortadaki kapıdan girmenin vesilesidir. (Tirmizî, Birr 3; İbni Mâce, Talâk 36;)
Anne ve babasına veya onlardan birine, yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen kimse için Peygamber Efendimiz, “Perişan olsun” diye üç defa beddua etti ve hayatlarının son döneminde annesinin ve babasının yüzünü güldürmeyen evlatların ne büyük bir kayıp içinde olduğunu anlatmıştır. (Müslim, Birr 9, 10;)
Bir sahâbî Peygamber Efendimizin huzuruna geldi ve cihad etmek için izin istedi. Rasûl-i Ekrem ona sordu:
“Anan, baban sağ mı?” “Evet, her ikisi de sağ.”
“Öyleyse git, onlara hizmet etmeye çalış!” (Buhârî, Cihâd 138; Edeb 3;)
Bir başkası, Rasûl-i Ekrem ile cihat etmek veya ona hicret etmek için anasını babasını gözü yaşlı bırakıp geldiğini söyledi. Allah’ın elçisi ona şöyle buyurdu:
“Anneni ve babanı nasıl ağlattınsa, hemen yanlarına dön ve yüzlerini güldür.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 31; Nesâî, Bey’at 10;)
Bütün bu hadisler şunu gösteriyor:
Demek ki anne ve babasını hoşnut eden kimse Allah Teâlâ’nın rızasını kazanır. Anne ve babasını öfkelendiren ise Cenâb-ı Hakk’ın gazabını üstüne çeker. (Tirmizî, Birr 3; Buhârî, el-Edebü’l-müfred (Abdülbâkî, s. 14; Hâkim, el-Müstedrek (Atâ, IV, 168)

Fotoğraf açıklaması yok.