Hay Vakfımızın eski mezun olan öğrencileri, tüm ümmeti Muhammed'in(sav.) geçmişlerinin ruhları için, tüm müslümanların ruhları için hatim okudular, dualar ettiler. Allah(c.c.) kabul eylesin. Allah(c.c.) razı olsun. Amiin.

Perşembe, 05 Temmuz 2018 15:00 tarihinde oluşturuldu
Gösterim: 560
Pin It

Hay Vakfımızın eski mezun olan öğrencileri, tüm ümmeti Muhammed'in(sav.) geçmişlerinin ruhları için, tüm müslümanların ruhları için hatim okudular, dualar ettiler. Allah(c.c.) kabul eylesin. Allah(c.c.) razı olsun. 
Amiin.

Rasûlullah (sav) buyurdular:

"Cennete girecek bir kısım insanlar vardır ki, onların kalpleri kuş kalbi gibi (rakîk ve güven içinde)dir." (Müslim, Cennet 27. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 331)

Rivâyete göre Hazret-i Peygamber (sav) Hârise (ra)‘e sordular:

“-Yâ Hârise! Nasıl sabâhladın?”

Hârise:

“-Hakîkî bir mü’min olarak!” cevâbını verdi.

Bu defâ Hazret-i Peygamber (sav):

“-Yâ Hârise! Senin îmânının hakîkatinin delîli nedir?” dedi.

Hârise (ra):

“-Yâ Rasûlallâh! Nefsimi dünyâdan çektim. O kadar ki, dünyânın taşı ile altını, çamuru ile gümüşü, (gam ile sürûru) bana müsâvî oldu. Gecelerimi uykusuz, gündüzlerimi susuz geçiriyorum. O hâle geldim ki, şimdi Rabbimin arşını âşikâr bir şekilde görür gibiyim…” dedi.

Bunun üzerine Allâh Rasûlü (sav):

“-Tamam yâ Hârise! Gönlünü bu hâliyle muhâfaza et! İşte istikâmet budur!..” buyurdular.

Hakk yolunda insanın varabileceği en yüce makâm, Allâh Teâlâ’nın kulundan râzı olmasıdır ki, bu da kulun Allâh’dan Hocrâzılığı ve O’na teslîmiyyetinin bir mükâfâtıdır.