Rasûlullah (sav) buyurdular: “Ey Rabbim! Ey Kur’ân-ı Azîmüşşân’ı gönderen Allâh’ım! Ey düşmanlarla hesâbı tez gören Rabbim! Sen Medîne önünde toplanan şu Arap kabîlelerini dağıt! Allâh’ım! Onların topluluklarını kır, irâdelerini sars da yerlerinde tutunam

Salı, 07 Ocak 2020 10:36 tarihinde oluşturuldu
Gösterim: 40
Pin It

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Ey Rabbim! Ey Kur’ân-ı Azîmüşşân’ı gönderen Allâh’ım! Ey düşmanlarla hesâbı tez gören Rabbim! Sen Medîne önünde toplanan şu Arap kabîlelerini dağıt! Allâh’ım! Onların topluluklarını kır, irâdelerini sars da yerlerinde tutunamasınlar!” (Buhârî, Meğâzî, 29)
Rabbim, günümüzü hayırlı eyle, işlerimizi bereketli eyle, kardeşlerimizi, müslümanları koru, felaketlerden muhafaza eyle, Amiin.