KURBAN BAYRAMINIZ...

on 01 Eylül 2017
Gösterim: 738

KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN, KESTİĞİNİZ KURBANLARI ALLAH KABUL EYLESİN. 
DEVAMINI NASİP EYLESİN.
AMİİN,

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Kurban etlerini istediniz kadar yiyiniz, kendiniz için ayırınız ve dağıtarak sevabını Allah’tan bekleyiniz. Şunu iyi bilin ki, bu bayram günleri; yeme, içme ve Allah’ı zikretme günleridir.”
(Ebû Dâvud, Edâhî, 9-10/2813, 2812)

 
 KURBAN BAYRAMINIZ...

Kurban bağışlarınızı vermeye devam edin, Gönül Dostlarımız; Allah kabul eylesin. Amiin,

on 31 Ağustos 2017
Gösterim: 665

Kurban bağışlarınızı vermeye devam edin, Gönül Dostlarımız;
Allah kabul eylesin.
Amiin,

Kurban’ın her şeyden önce Allah için yapılan bir ibadet olduğu unutulmamalı, bu mübârek günlerde zikir, fikir ve şükürle ibadet vecdini muhâfaza etmelidir. Ayrıca dirâyetli ve ehil olanlar, hayvanlarını bizzat kendileri kesmeli, kurbanın ruh ve mânâsını yakından hissetmeye gayret etmelidirler. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Vedâ Haccı’nda 100 kurbanından 63’ünü bizzat kendileri kesmişlerdir. Kendileri kesemeyenler ise ehil birine vekâlet vermeli, fakat imkân varsa kesim esnâsında huşû, tâzim ve ihtiram duyguları içinde hayvanın yanında beklemelidirler.
Nitekim Rasû­lul­lah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Ey Fâtıma! Kalk, kurbanının yanında bulun! Şunu iyi bil ki onun kanından yere düşen ilk damla ile, işlemiş olduğun (küçük) günahlar affedilir.” (Hâkim, IV, 247/7524; Heysemî, IV, 17; Beyhakî, Şuab, V, 483)
Öte yandan, kurbanlık hayvanlara da güzel davranmak, onları ürkütmemek, susuzsa su içirip rahatlatmak ve kesim yerine güzelce götürmek îcâb eder. Kurbanı, keskin bir bıçakla kesmek ve ona hiçbir şekilde eziyet etmemek gerekir. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de hayvanların görmeyeceği bir yerde bıçakların güzelce bilenmesini emretmiş ve şu tembihlerde bulunmuştur:
“Biriniz hayvanını keseceği zaman, o işi hızlı yapsın!” (İbn-i Mâce, Zebâih, 3)
“Allah her şeyi en güzel şekilde yapmayı emretmiştir… (Kurban) kestiğiniz zaman kesmeyi en iyi şekilde yapı­nız! Her biriniz bıçağını bilesin ve hayvanını rahatlatsın!” (Müslim, Sayd, 57; Tirmizî, Diyât, 14/1409)

 
 

Hatırlatma Teşrik Tekbiri

on 30 Ağustos 2017
Gösterim: 784

Hatırlatma

Teşrik Tekbiri

Kurban Bayramı’nın Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, 23 vakitte, yalnız başına veya cemaatle kılınan farz namazlarının arkasından birer defa:

“Allahu ekber Allahu ekber, La İlahe illallahu va’llahu ekber, Allahu ekber ve lillahi’l Hamd”

diyerek tekbir getirmek, erkek-kadın, imam-cemaat, mükim-misafir her müslümana vaciptir. Buna teşrik tekbiri denir.

 
 

Ey müslümanlar! Allah size haccı farz kıldı, haccedin!

on 30 Ağustos 2017
Gösterim: 758

Ebû Hüreyre (ra) şöyle dedi: Rasûlullah (sav) bize bir gün bir konuşma yaptı ve:

"-Ey müslümanlar! Allah size haccı farz kıldı, haccedin!" buyurdu. Sahâbilerden biri:

“-Her sene mi, ey Allah'ın Rasulü?” diye sordu.

Hz. Peygamber, adam sorusunu üç defa tekrarlayıncaya kadar cevap vermeyip sustu. Sonra şöyle buyurdu:

“-Eğer "evet" deseydim, her sene haccetmeniz farz olurdu, siz de onu yerine getiremezdiniz!“ Sonra sözlerine devamla:

"-Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Çünkü sizden öncekiler peygamberlerine çok sual sormaları ve aldıkları cevaplar konusunda ihtilâf etmeleri sebebiyle helâk oldular. Bundan dolayı size, bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiğince yerine getirin. Herhangi bir şeyi de yasaklarsam ondan da kesin olarak kaçının!" buyurdu. (Müslim, Hac 412; Nesâî, Menâsik 1. Ayrıca bk. Buhârî, İ'tisâm 2)

 
 

Kurban ne güzel ibadettir. Ne mutlu bu ibadeti gerçekleştirebilenlere, Allah kabul eylesin. Amiin,

on 30 Ağustos 2017
Gösterim: 684

Kurban ne güzel ibadettir. Ne mutlu bu ibadeti gerçekleştirebilenlere, Allah kabul eylesin. 
Amiin,

Ey Müslümanlar, Haccedin!
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“… Yoluna güç yetirenlerin Kâbe’yi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim inkâr ederse, şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.” (Âl-i imrân, 97)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Kötü söz söylemeden ve büyük gün işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak (evine) döner.” (Buhârî, Hac 4, Muhsar 9, 10; Müslim, Hac 438)

 
 

Moğolistan'da Bir Hane Senin Bağışınla doysun.

on 28 Ağustos 2017
Gösterim: 700

Değerli Gönül Dostlarımız; Kurban Kampanyamız başlamış. Kurban bağış kayıtları başlamış ve devam etmektedir. Kurban Bağışlarınızı bekliyoruz.
Allah(c.c.) yaptığınız ve yapacağınız kurban bağışlarını kabul eylesin.
Amiin,Otomatik alternatif metin yok.

Selamünaleyküm, Saygideğer abilerimiz, kardeslerimiz.

on 28 Ağustos 2017
Gösterim: 681

Selamünaleyküm, Saygideğer abilerimiz, kardeslerimiz, ha gayret az zaman kaldı. İnşaallah, bereketli zaman olur. Fiili dua inşaallah. Ayrica hepinizden sahsimiz adina da kurban verelim Burayi görünce, Türkiye'de yaşamanin bile ne kadar büyük bir lutuf olduğunu anlarız. Ha gayret Allah'a emanet olunuz. İlyas Saka, Hay Vakfı Başkanı.

 
 

Selamünaleyküm, Gönül Dostlarımız, kurban Bagislarinizi vermeye devam ediniz. Allah Razı olsun cümlenizden .Amiin

on 27 Ağustos 2017
Gösterim: 650

Selamünaleyküm, Gönül Dostlarımız, kurban Bagislarinizi vermeye devam ediniz. Allah Razı olsun cümlenizden .Amiin

 
 

Elhamdulillah Söz fiile, fiil eyleme dönmeli...

on 27 Ağustos 2017
Gösterim: 703

Elhamdulillah Söz fiile, fiil eyleme dönmeli... Türkiye'den geldim diye apalar ellimi iskemeye çaliştilar. Dindar bir insan geldi diye... sözün bittigi yer. Rabb'im kalbimizin dinin üstüne sabit kıl. İhlas ve samimiyetimizi arttır, gayretimizi şevkimizi yükselt. İlk kez açılan Camii'de Cuma Namazını eda ettik. Çok şükür...
Amiin,

 
 

Kurban yerlerimiz hazırlığı tamamlandi, çok şükür.

on 26 Ağustos 2017
Gösterim: 632

Kurban yerlerimiz hazırlığı tamamlandi, çok şükür. Kurban Bagislarinizi bekliyoruz. İnşaallah. Bayanolgey/Mogolistan' dan çok selamlar ve dualarimizla.

 
 

Selamünaleyküm, Gönül Dostlarımız, Mogolistan' daki kurban yerinden çok selamlar,

on 26 Ağustos 2017
Gösterim: 630

Selamünaleyküm, Gönül Dostlarımız, Mogolistan' daki kurban yerinden çok selamlar, 2003'de kursumuzdan mezun olmuş ogrencimiz Jardembekin öğrencileriyle beraberiz.

Kurban Bagislarinizi bekliyoruz. İnşaallah bereketli olur, İnşaallah ,

on 25 Ağustos 2017
Gösterim: 636

Kurban Bagislarinizi bekliyoruz. İnşaallah bereketli olur, İnşaallah ,

 
 

Kurban Bağışlarınızı bekliyoruz, Sevgili dostlarımız, Allah razı olsun.

on 21 Ağustos 2017
Gösterim: 662

Kurban Bağışlarınızı bekliyoruz, Sevgili dostlarımız, 
Allah razı olsun. 
Amiin,

Bir Kıssa;

Kinde Kabilesiʼnin temsilcileri, hicrî 10. senede, altmış veya seksen kişi olarak gelip, Mescid’de bulunan Peygamber Efendimiz’in huzuruna çıkmışlardı. Rasûlullah (sav):

“–Allah beni hak dinle peygamber olarak gönderdi ve bana bir de Kitap indirdi ki, ona bâtıl ne önünden ne de arkasından yaklaşamaz!” buyurdu. Kinde temsilcileri:

“–Bize ondan biraz okuyup dinletebilir misin?” dediler.

Rasûlullah (sav) Efendimiz Sâffât Sûresiʼnin başından okumaya başladı:

“Saf saf dizilmiş duranlara, toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki, ilâhınız birdir. O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de doğuların Rabbidir.” (Sâffât, 1-5)

Allah Rasûlü (sav) bu âyetleri okuyup susmuştu. Hiç kımıldamadan duruyordu. Gözleri yaşarmış, gözyaşları sakalına doğru akmaya başlamıştı. Kindeliler:

“–Biz Sen’in ağladığını görüyoruz? Yoksa Senʼi gönderen Zât’tan korktuğun için mi ağlıyorsun?” dediler. Peygamber Efendimiz (sav):

“–Beni korkutan ve ağlatan, Allâh’ın beni kılıcın ağzı gibi ince ve keskin olan dosdoğru bir yol üzere göndermiş olmasıdır ki, ondan azıcık eğrilsem, helâk olurum!” buyurduktan sonra:

“Hakîkaten, Biz dilersek Sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız; sonra bu durumda Sen de Bizʼe karşı hiçbir yardımcı ve koruyucu bulamazsın.” (İsrâ, 86) âyetini okudu. Bunun üzerine Kinde temsilcileri müslüman oldular. (Bkz. İbn-i Hişâm, IV, 254; Ebû Nuaym, Delâil, I, 237-238; Halebî, III, 260)

Velhâsıl Peygamber Efendimiz (sav), yüklendiği tebliğ mes’ûliyetinin idrâki içinde, fiiliyle, kavliyle ve güzel ahlâkıyla bütün insanlığı kuşatan bir “Rahmet” olmuş, bu hususta hiç yorgunluk ve bezginlik göstermemiştir. Risâlet hayatı boyunca ulaşabildiği her insana tebliğde bulunmuş ve cihânın geri kalan kısmına İslâm dâvetini ulaştıracak, İslâm sancağını emin bir şekilde taşıyacak güzîde bir nesil yetiştirmiştir. (Osman Nûri Topbaş, Genç Dergisi, Haziran-2011)

 
 

İnsanlığı Kuşatan Rahmet denizinden istifade etmek gerek.

on 21 Ağustos 2017
Gösterim: 708

İnsanlığı Kuşatan Rahmet denizinden istifade etmek gerek.
Rahmet'e ermek güzelliğe ulaşmak demektir. 
Riyasız, kin duymadan yardım etmeyi gerektirir..

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Siz, insanlığın (iyiliği) için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız…” (Âl-i İmrân, 110)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“İyilik yapanlar için, hattâ kendi âilesine ve tâbîilerine iyilik yapanlar için bile cennette konaklar vardır.” (Taberî, Câmî, Beyrut 1405 XIV, 61)