Kurban Bayramınız Mübarek Olsun. Allah, Kurbanlarimizi kabul eylesin. Halil İbrahim bereketi versin.Amiin. kolaylık versin. Moğolistan'dan çok çok selamlar..

on 21 Ağustos 2018
Gösterim: 386

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun. Allah, Kurbanlarimizi kabul eylesin. Halil İbrahim bereketi versin.Amiin. kolaylık versin. Moğolistan'dan çok çok selamlar.

 
 

Kurban Bayramımız Mübarek Olsun. Cümlemize huzur, bereket, esenlikler getirsin. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Kurbanlarımızı kabul eylesin. Allah razı olsun. Amiin.

on 20 Ağustos 2018
Gösterim: 407

Kurban Bayramımız Mübarek Olsun. Cümlemize huzur, bereket, esenlikler getirsin. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Kurbanlarımızı kabul eylesin. Allah razı olsun. Amiin.

 
 

Yapmis oldugunuz Yardimlarinizi Mogolistandaki ihtiyac sahiplerine teslim ediyoruz, devam ediyoruz.Allah razi olsun.Amiin.

on 19 Ağustos 2018
Gösterim: 381

Yapmis oldugunuz Yardimlarinizi Mogolistandaki ihtiyac sahiplerine teslim ediyoruz, devam ediyoruz.Allah razi olsun.Amiin.

 
 

Kurban bağışlarınız, Moğolistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacak, inşallah, güç ve kuvvet olacak, moral olacaktır. Kayıtlarımız devam etmektedir.

on 18 Ağustos 2018
Gösterim: 344

Kurban bağışlarınız, Moğolistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacak, inşallah, güç ve kuvvet olacak, moral olacaktır. Kayıtlarımız devam etmektedir. 
Ahmet Yusuf Gündoğdu:0537 2374634
İbrahim Sofu:0507 4080107

 
 

Kurban bagislarinizi bekliyoruz inşallah

on 17 Ağustos 2018
Gösterim: 360

Kurban bagislarinizi bekliyoruz inşallah

 
 

Kurban bagislariniza devam edin inşallah.

on 15 Ağustos 2018
Gösterim: 356

Kurban bagislariniza devam edin inşallah.

 
 

Gönül Dostlarımız.Yardım ve bagislariniza devam edin inşallah.

on 15 Ağustos 2018
Gösterim: 331

Gönül Dostlarımız.Yardım ve bagislariniza devam edin inşallah.

 
 

Hem Yurt içinde, hem yurt dışında Moğolistan'da kurbanlarınızı kesip.

on 12 Ağustos 2018
Gösterim: 370

KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ İNŞALLAH.
Kurban Bağışlarınızı Bekliyoruz Sevgili Gönül Dostlarımız;
Hem Yurt içinde, hem yurt dışında Moğolistan'da kurbanlarınızı kesip, ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız inşallah, Vakıf öğrencilerimize, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine, Moğolistan'daki ihtiyaç sahiplerine, Sel'den zarar görmüş ailelere teslim edeceğiz inşallah.
Yurt içinde, Hay Vakfımızın ekibi bu çalışmayı yapacak, Yurt dışında Moğolistan'da Hay Vakfımız, Yardım Köprüsü Vakfı
ve Avrupa'dan gelen ekipler birlikte Kurban organizasyonunu gerçekleştireceğiz, Sizlerden Kurban bağışlarınızı bekliyoruz.
İrtibat Kişileri:
İbrahim Sofu:+90 507 408 01 07
İlyas Saka: +90 532 488 84 20 
HESAP BİLGİLERİMİZ
ALBARAKA Şube Kodu Hesap No
TL HESABI 040 TR 800020300001513794000001
USD HESABI 040 TR 530020300001513794000002
EUR HESABI 040 TR 260020300001513794000003
Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi bir gün, iyiliği tavsiye edip kötülüğe mânî olma mes’ûliyetinden bahsederken şöyle bir misal vermiştir:

“Gemi yolcuları alt ve üst katlara yerleştiler. Geminin alt katında seyahat edenler; Su ihtiyacımızı karşılamak için ikide bir yukarı çıkıyor, üsttekileri rahatsız ediyoruz. Geminin tabanında bir delik açıp suyu oradan alalım. diye konuştular.

Bu durumda üst kattakiler onlara mânî olmazsa, hepsi birden boğulup giderler. Şayet onlara gemiyi delmenin yanlış olduğunu anlatırlarsa, hem kendilerini, hem diğerlerini boğulmaktan kurtarırlar.” (Buhârî, Şehâdât, 30; Tirmizî, Fiten, 12)

 
 

Miktar Değil, Vicdan Önemlidir

on 08 Ağustos 2018
Gösterim: 344

Miktar Değil, Vicdan Önemlidir
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) infâk etmedikçe «birr»e, hayrın kemâline eremezsiniz. Her ne infâk ederseniz, Allah onu hakkıyla bilir.” (Âl-i İmrân, 92)

Nice büyük hayırlar, çok miktarda malı mülkü olanlar tarafından değil, kocaman bir yüreğe, samimi bir adanmışlığa sahip, fedakâr öncülerin liderliğinde gerçekleştirilmiştir. Öyleyse bir hizmet başlatılacaksa, önce adanmış gönüller bulunmalıdır. O varsa, yola çıkmaktan korkmamalıdır.
Kurban Yardım ve Bağışlarınızı bekliyoruz inşallah.
Kurbanınız kesildikten sonra oradaki mahalli bir heyetle birlikte ihtiyaç sahibi selzedelere elden teslim edilecektir.

1) Bir adet Kurbanlık koyunun bedeli : 500 (Beşyüz) TL.dir.

2) Kurbanlarınızın bedelini Kuveyt Türk Güneşli Çarşı Şubesi 94390838 – 1 nolu Hoca Ahmed Yesevi İlim İrfan Vakfı adına yatırınız.

3) 20 Ağustos 2018 tarihi saat 12.00 ye kadar bu hesaba kurban bedelinizi yatırmış olmanız gerekmektedir.

4) Açıklama kısmına; Kurbanın kimin adına kesileceğini ve telefon numaranızı mutlaka yazınız.(Kurbanın kesim videosu bu telefona gönderilecektir.) 
İlyaz Saka
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı

Sevgili Gönül Dostlarımız, Orda bir köy var uzakta gitmesekte gelmesekte O köy bizim köyümüzdür..

on 07 Ağustos 2018
Gösterim: 352

Sevgili Gönül Dostlarımız, Orda bir köy var uzakta gitmesekte gelmesekte O köy bizim köyümüzdür. Orda bir ev var uzakta, yatmasakta kalkmasakta o ev bizim evimizdir. Kurban ve yardımlarınızı devam ettirin inşallah. Allah razı olsun.

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Üç özellik vardır; bunlar kimde bulunursa o, imanın tadını tadar: Allah ve Rasûlünü, bu ikisinden başka herkesten ve her şeyden daha çok sevmek. Sevdiğini Allah için sevmek. Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek.” (Buhârî, İmân 9,14, İkrah 1, Edeb 42; Müslim, Îmân 67. Tirmizî, Îmân 10)

 

Yardım Köprüsü Vakfımız ile bu sene birlikte yapacağımız, Moğolistan'daki Kurban faaliyeti hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor.

on 05 Ağustos 2018
Gösterim: 360

Yardım Köprüsü Vakfımız ile bu sene birlikte yapacağımız, Moğolistan'daki Kurban faaliyeti hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor. Yardımlarınızı, kurban bağışlarınızı bekliyoruz. Yurt Dışı kurban bedeli: 500-Tl. Yurt içinde de kurban kesimi yapılacaktır. Bilgi için, bağışlarınızı kayıt için.
İbrahim Sofu: 0507 408 01 07 
İlyaz Saka: 0532 488 84 20
Numaralarını arayabilirsiniz.
Allah razı olsun cümlenizden. Amiin.

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Ben bir söz biliyorum, eğer bu (öfkeli) kişi onu söylerse, üzerindeki kızgınlık hâli geçer. Eğer o: «İlâhî rahmetten kovulmuş şeytandan Allâh’a sığınırım.» derse, üzerindeki bu hâl kaybolur.” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk 11, Edeb 44, 76)

Beşinci Abbâsî Halîfesi Hârun Reşid, bir hâdiseden dolayı ülkesinde yaşayan gayr-i müslimlere çok kızar. Bu öfke ile, etraflıca düşünmeden; “müslüman olmadıkları takdirde, gayr-i müslimlerin Abbâsî mülkünü terk etmelerini emreden” bir ferman yazdırır.

Halîfenin bu emri üzerine çaresiz kalan gayr-i müslimler, büyük bir endişe ve hüzün içerisinde Behlül Dânâ Hazretleri’nin kapısına gelir ve hâdiseyi anlatarak kendisinden yardım isterler. Behlül Dânâ da gereğini yapacağını söyleyerek onları teskin eder ve nezâketle uğurlar.

Daha sonra da vakit kaybetmeden halîfenin huzûruna çıkar. Behlül Dânâ Hazretleri’ni karşısında gören Hârun Reşid pek sevinir. Zira o da gönlünde ağırlığını hissettiği hâlde, sebebini bir türlü anlayamadığı sıkıntısını giderip huzura kavuşmak istemektedir. Hemen bir sohbet meclisi kurulur. Sualler, cevaplar birbirini takip eder. Sohbetin iyice derinleştiği bir anda Behlül Dânâ, Halîfe Hârun Reşid’e şöyle sorar:

“–Halîfe Hazretleri söyler misiniz, namazda Fâtiha Sûresi’ni okurken «Rabbü’l-âlemîn» lâfzı «Rabbü’l-mü’minîn» şeklinde tilâvet olunsa ve bile bile bu hata üç kez tekrar edilse ne yapmak lâzım gelir?”

Hârun Reşid:

“–«Rabbü’l-âlemîn / Âlemlerin Rabbi» lâfzı «Rabbü’l-mü’minîn / Mü’minlerin Rabbi» diye okunursa mânâ değişir. Bunu da bilerek üç kez tekrar etmek tabiî ki namazı bozar. Bu sebeple de namazın yeniden îfâsı gerekir!” diyerek cevap verir.

Fakat daha bu cümleyi kurarken, Behlül Dânâ’nın bu mevzuları zaten bildiğini ve bunu bir hikmet gereği sorduğunu anlar. Sözlerini bitirir bitirmez bu defa Hârun Reşid, Behlül Dânâ’ya tebessümle sorar:

“–Şimdi sen söyle bakalım Behlül! Sen bu sormuş olduğun hususun câhili değilsin. Bilâkis bu hususta sen bizden de ârifsin. Bu suâli sormak nereden îcâb etti?”

Behlül Dânâ Hazretleri, söyleyeceği hakîkatin halîfenin gönlünde mâkes bulacağı vaktin geldiğini düşünerek şöyle der:

“–Peki Efendim, «Rabbü’l-âlemîn» yerine «Rabbü’l-mü’minîn» okununca, namazın bozulduğunu biliyorsunuz da, müslüman değildir diye gayr-i müslimleri yurtlarından sürüp atmanın dîninize zarar vereceğini bilmiyor musunuz?!”

Bu sözler üzerine yaptığı hatayı anlayan Halîfe Hârun Reşid yazdırdığı fermanı derhal iptal ettirir. (Osman Nûri Topbaş, Şebnem Dergisi, Mart-2015)

 

Moğolistan’da Kazak Müslümanların yaşadığı bölgede...

on 04 Ağustos 2018
Gösterim: 375

Değerli Gönül dostlarımız, arkadaşlarımız,

Hoca Ahmed Yesevi İlim İrfan Vakfı, vekalet verdiğiniz kurbanlarınızı, Moğolistan’da Kazak Müslümanların yaşadığı bölgede, her bir kişinin kurban bağışını bir koyun olarak adınızı anarak tek tek kesiyor ve bunu videoya alarak verdiğiniz telefon numaralarınıza watshaptan videosunu gönderiyor. Kurban kesimine Vakfımızdan, Vakıf Başkanımız İlyas Saka Bey’in de bizzat bulanacağı bir heyet gidip nezaret edecek, ve kesimle ilgili videoları onlar size göndereceklerdir. Bu Temmuz ayı içinde o bölgede büyük bir sel felaketi olmuş ve oradaki Müslümanlar gıda vb. yardıma çok muhtaç durumdadırlar. Kesilen her bir kurban, adınıza kesildiği zikredilerek vekaleten tekbir ve tehlillerle adınıza kesilecek, kesildikten sonra, bir muhtaç aileye bir koyunun tüm eti komple verilecektir. Bu suretle Kurbanınız kesildikten sonra oradaki mahalli bir heyetle birlikte ihtiyaç sahibi selzedelere elden teslim edilecektir.

1) Bir adet Kurbanlık koyunun bedeli : 500 (Beşyüz) TL.dir.

2) Kurbanlarınızın bedelini Kuveyt Türk Güneşli Çarşı Şubesi 94390838 – 1 nolu Hoca Ahmed Yesevi İlim İrfan Vakfı adına yatırınız.

3) 20 Ağustos 2018 tarihi saat 12.00 ye kadar bu hesaba kurban bedelinizi yatırmış olmanız gerekmektedir.

4) Açıklama kısmına; Kurbanın kimin adına kesileceğini ve telefon numaranızı mutlaka yazınız.(Kurbanın kesim videosu bu telefona gönderilecektir.) 
İlyaz Saka
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı

 

Değerli Gönül dostlarımız, arkadaşlarımız,.

on 04 Ağustos 2018
Gösterim: 347

Değerli Gönül dostlarımız, arkadaşlarımız,

Hoca Ahmed Yesevi İlim İrfan Vakfı, vekalet verdiğiniz kurbanlarınızı, Moğolistan’da Kazak Müslümanların yaşadığı bölgede, her bir kişinin kurban bağışını bir koyun olarak adınızı anarak tek tek kesiyor ve bunu videoya alarak verdiğiniz telefon numaralarınıza watshaptan videosunu gönderiyor. Kurban kesimine Vakfımızdan, Vakıf Başkanımız İlyas Saka Bey’in de bizzat bulanacağı bir heyet gidip nezaret edecek, ve kesimle ilgili videoları onlar size göndereceklerdir. Bu Temmuz ayı içinde o bölgede büyük bir sel felaketi olmuş ve oradaki Müslümanlar gıda vb. yardıma çok muhtaç durumdadırlar. Kesilen her bir kurban, adınıza kesildiği zikredilerek vekaleten tekbir ve tehlillerle adınıza kesilecek, kesildikten sonra, bir muhtaç aileye bir koyunun tüm eti komple verilecektir. Bu suretle Kurbanınız kesildikten sonra oradaki mahalli bir heyetle birlikte ihtiyaç sahibi selzedelere elden teslim edilecektir.

1) Bir adet Kurbanlık koyunun bedeli : 500 (Beşyüz) TL.dir.

2) Kurbanlarınızın bedelini Kuveyt Türk Güneşli Çarşı Şubesi 94390838 – 1 nolu Hoca Ahmed Yesevi İlim İrfan Vakfı adına yatırınız.

3) 20 Ağustos 2018 tarihi saat 12.00 ye kadar bu hesaba kurban bedelinizi yatırmış olmanız gerekmektedir.

4) Açıklama kısmına; Kurbanın kimin adına kesileceğini ve telefon numaranızı mutlaka yazınız.(Kurbanın kesim videosu bu telefona gönderilecektir.) 
İlyaz Saka
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı

 

Moğolistan'da ihtiyaç sahibi aileler, Sel zede aileler sizlerin yardımlarınızı bekliyor. İnşallah güzel bir çalışma yaparak bir nebzede olsa oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına merhem oluruz. Rabbim, yaptığınız tüm yardımları, bağışlarınızı, kurbanların

on 03 Ağustos 2018
Gösterim: 341

Moğolistan'da ihtiyaç sahibi aileler, Sel zede aileler sizlerin yardımlarınızı bekliyor. İnşallah güzel bir çalışma yaparak bir nebzede olsa oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına merhem oluruz. Rabbim, yaptığınız tüm yardımları, bağışlarınızı, kurbanlarınızı kabul eylesin. Amiin.