CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN. Hazret-i Mevlânâ, insanın kendini daha iyi tanıması için bize şu ifadeleri bir ayna olarak uzatır: “İnsan bir ormana benzer. Nasıl ki, ormanda binlerce domuz, kurt, temiz ve pis huylu hayvan varsa, insanın iç dünyasında da her türl

on 02 Ağustos 2019
Gösterim: 167

CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN. 
Hazret-i Mevlânâ, insanın kendini daha iyi tanıması için bize şu ifadeleri bir ayna olarak uzatır:
“İnsan bir ormana benzer. Nasıl ki, ormanda binlerce domuz, kurt, temiz ve pis huylu hayvan varsa, insanın iç dünyasında da her türlü güzellik ve çirkinlik vardır.”
“Ey sâlik!.. Mûsâ da Firavun da senin varlığında mevcuttur. Bu iki hasmı kendinde aramak gerektir.”
“Vahyin ışığında aydınlan ki, sendeki Mûsâ, sendeki Fira­vun’a galip gelsin!..”

 
 

Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allah Teâlâ, sizin her biriniz ile tercümansız konuşacaktır. Kişi sağ tarafına bakacak, âhirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Soluna bakacak, âhirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Sonra önü

on 01 Ağustos 2019
Gösterim: 184

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Allah Teâlâ, sizin her biriniz ile tercümansız konuşacaktır. Kişi sağ tarafına bakacak, âhirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Soluna bakacak, âhirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Sonra önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O hâlde (sadece bir hurmaya bile sahip olsanız) artık bir hurmanın yarısı ile de olsa, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan, güzel bir söz ile kendisini korusun.” (Buhârî, Zekât, 9, 10; Müslim, Zekât, 67, 97)

 

Kardeşinle paylaş...

on 29 Temmuz 2019
Gösterim: 192

CUMAMIZ MUBAREK OLSUN “Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin rabbin kullarına asla haksızlık etmez.” Fussilet 46

on 26 Temmuz 2019
Gösterim: 168

CUMAMIZ MUBAREK OLSUN
“Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin rabbin kullarına asla haksızlık etmez.”
Fussilet 46

 
 

Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allâh’ın yeryüzü ehlinden kapları vardır. Rabbinizin (bu) kapları, sâlih kullarının kalbleridir. Allâh katında onların en sevimlisi, en rakîk ve yumuşak olanıdır.” (Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, II. 19) Rabbim, yaptığınız yar

on 25 Temmuz 2019
Gösterim: 212

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Allâh’ın yeryüzü ehlinden kapları vardır. Rabbinizin (bu) kapları, sâlih kullarının kalbleridir. Allâh katında onların en sevimlisi, en rakîk ve yumuşak olanıdır.” (Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, II. 19) Rabbim, yaptığınız yardımları, bağışları kabul eylesin. Devamını nasip eylesin. Amiin.

 
 

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN. es-Samed: Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, Kendisinin hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmadığı, hâcetlerin, ıstırapların giderilmesi için başvurulacak yegâne merci, arzu ve ihtiyaçları sebebiyle her varlığın kendisine yö

on 19 Temmuz 2019
Gösterim: 217

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN.
es-Samed: Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, Kendisinin hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmadığı, hâcetlerin, ıstırapların giderilmesi için başvurulacak yegâne merci, arzu ve ihtiyaçları sebebiyle her varlığın kendisine yöneldiği tek varlık olan Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

 
 

Allah Yardımlarınızı Kabul Eylesin. Allah Razı Olsun. Devamını nasip eylesin. Bir taraftan yeni Hay Eğitim Binamız bitiyor, eğitime eylül'de açılacak, Moğolistan'da eğitimlerimiz Yardım Köprüsü Vakfıyla devam ediyor. İnşallah daha da bereket versin. Allah

on 17 Temmuz 2019
Gösterim: 251

Allah Yardımlarınızı Kabul Eylesin. Allah Razı Olsun. Devamını nasip eylesin. Bir taraftan yeni Hay Eğitim Binamız bitiyor, eğitime eylül'de açılacak, Moğolistan'da eğitimlerimiz Yardım Köprüsü Vakfıyla devam ediyor. İnşallah daha da bereket versin. Allah'ın(c.c.) İnayeti, Sizlerin yardımları, bağışları ile olacak inşallah. Amiin.

 
 

Takva Mevsimi Kurban...

on 16 Temmuz 2019
Gösterim: 202
 
 
 

Kurban Paylaşmak...

on 16 Temmuz 2019
Gösterim: 230

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan râzı, O da senden râzı olarak Rabbine dön. (Sâlih) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!” (Fecr, 27-30)
Yeni Eğitim Dönemine Hay Vakfı Kursu ve Yurdunu yetiştirmek üzereyiz inşallah, yine Allah'ın(c.c.) yardım inayeti, sizlerinde gayretleri ve yardımları ile olacak inşallah.
Yurt dışında da Moğolistan Bayan Ölgey'de 230'a yakın kız ve erkek gencimize Temel Dini Bilgiler ve Kur'an Eğitimi verilmektedir. Yardım Köprüsü Vakfı ile ortak çalışmalarımız devam etmektedir. Yardımlarınız ulaştırılmaktadır. 
Allah Sizlerden razı olsun. Allah Kabul Eylesin. Amiin.

 
 

Kurban Hakka Yakınlaşmaktır....

on 14 Temmuz 2019
Gösterim: 189
 
 
 
 

 

Kurban Paylaşmaktır..

on 13 Temmuz 2019
Gösterim: 226
 
 
 

“Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir” 6/162 Emanetleriniz, emanetimizdir. Sizde biir ihtiyaç sahibini sevindirin.... Cumanız mübarek, ömrünüz bereketli olsun.

on 13 Temmuz 2019
Gösterim: 197

“Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir” 6/162

Emanetleriniz, emanetimizdir. Sizde biir ihtiyaç sahibini sevindirin....
Cumanız mübarek, ömrünüz bereketli olsun
Hoca Ahmet Yesevi İlim ve İrfan Vakfı

 
 

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN, Rabbim, yaptığınız yardımları, hayır ve hasenatları kabul eylesin. Ailemize, milletimize, ülkemize huzur, bereket versin, Geçmişlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Amiin.

on 12 Temmuz 2019
Gösterim: 199

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN, 
Rabbim, yaptığınız yardımları, hayır ve hasenatları kabul eylesin. Ailemize, milletimize, ülkemize huzur, bereket versin, Geçmişlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Amiin.
Allâh Rasûlü’nün mübârek şahsiyetinden hisse alarak O’nda fânîleşen sahâbe-i kirâm hazarâtının Allâh Rasûlü (sav)’e duydukları dâsitânî aşk ve muhabbetin yanık tezâhürleri sayısızdır:

Enes bin Mâlik (ra) anlatıyor:

Rasûlullâh (sav) Efendimiz’e bir adam geldi ve:

“–Yâ Rasûlallâh! Kıyâmet ne zamandır?” dedi.

Efendimiz (sav):

“–Kıyâmet için ne hazırladın?” diye sorunca o da:

“–Allâh ve Rasûlü’nün muhabbetini…” cevabını verdi.

Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimiz:

“–Öyleyse sen sevdiğinle beraber olacaksın.” buyurdular.

Enes (ra) bu rivâyetinin devâmında der ki:

“İslâm’a girmekten başka hiçbir şey bizi Allâh’ın Nebîsi’nin “Muhakkak sen sevdiğinle berabersin.” sözü kadar sevindirmemiştir. İşte ben de Allâh’ı, O’nun Rasûlünü, Ebû Bekr’i ve Ömer’i seviyorum ve -her ne kadar onların yaptıkları amelleri yapamadıysam da- onlarla beraber olmayı umuyorum.” (Müslim, Birr, 163/2639; Buhârî, Fadâilu’s-Sahâbe, Menâkıbu Ömer Bâbı

 
 

CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN. Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim Allâh’a ve Rasûl’e itâat ederse, işte onlar, Allâh’ın kendilerine nîmet verdiği peygamberler, sıddîklar, şehîdler ve sâlihlerle beraberdir. Onlar ne güzel dostlardır.” (Nisâ, 69)

on 12 Temmuz 2019
Gösterim: 194

CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN.
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Kim Allâh’a ve Rasûl’e itâat ederse, işte onlar, Allâh’ın kendilerine nîmet verdiği peygamberler, sıddîklar, şehîdler ve sâlihlerle beraberdir. Onlar ne güzel dostlardır.” (Nisâ, 69)
Sen Sevdiğinle Berabersin, O yüzden her zaman Rabbimize şükür halinde olup, hayır ve hasenatta bulunmak gerek. 
Moğolistan'da eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 230'a yakın öğrenci eğitim görmektedir. Sizlere dualar etmektedir.