KULLUK GÖREVİMİZ

KULLUK GÖREVİMİZ

on 10 Eylül 2016
Gösterim: 933

KULLUK GÖREVİMİZ KABUL OLSUN,
KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ...
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı olarak,
Bu Senede Yurt içi ve Yurt Dışı Kurban Organizasyonu Yapılacaktır.
Kestirdiğiniz Kurbanlar İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılacaktır. 
Yurt İçi: 700-TL.
Yurt Dışı: 120 Euro
Hoca Ahmed Yesevi Vakfımızın 
İrtibat Telefonu: 0212 550 04 32 
Zeki Can : 0507 408 01 10 - 0507 408 01 08
İbrahim Sofu : 0507 408 01 07
Kurban Bağışlarınızı bekliyoruz İnşallah. ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere dağıtılacak, kullanılacak.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Yine onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak (Allah yolunda) harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun (güzel) sonu sadece onlarındır.” (Râ’d, 22)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Hiçbiriniz; “Ben insanlarla beraberim, eğer insanlar iyilik yaparlarsa ben de iyilik yaparım, kötü davranırlarsa ben de kötü davranırım.” diyen şahsiyetsiz kimselerden olmasın! Aksine insanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmak, kötü davranırlarsa haksızlık etmemek için nefsinizi terbiye edin.” (Tirmizî, Birr, 63)

İbrâhim b. Edhem bir grup arkadaşıyla birlikte idi, gündüzleri çalışıp onlara harcardı. Akşamleyin oruçlu olarak bir yerde toplanırlardı ve İbrâhîm b. Edhem her seferinde işten geç dönerdi. Arkadaşları bir akşam birbirlerine: “Gelin bu akşam da iftarı onsuz yapalım, geldiğinde kendisine yiyecek bir şey kalmadığını görür ve bundan sonra zamanında gelmeye çalışır.” dediler.

İbrâhîm dönünce arkadaşlarını uyur vaziyette buldu. Kendi kendine: “Zavallılar, herhalde yiyecek bir şey bulamadılar” dedi. Ve oradaki undan bir miktar alıp yoğurdu. Fırının ateşini yaktı ve yoğurduğu çöreği fırına attı. İbrâhîm dirseklerini toprağa koymuş ateşi üflerken arkadaşları uyandılar ve ne yaptığını sordular. İbrâhîm arkadaşlarına: “Kendi kendime, ‘bunlar herhalde akşam yemeğini bulamayıp uyudular’ dedim. Çörek hazırlanana kadar da uyandırmak istemedim” dedi. Arkadaşları mahcûb bir vaziyette birbirlerine; “Bir bizim yaptığımıza bakın, bir de onun yaptığına” dediler. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3. Cilt, 271. Sayfa, Erkam Yay.)

Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
 
Gönül dostlarımız,

Gönül dostlarımız,

on 09 Eylül 2016
Gösterim: 908

Cuma Günümüz Mübarek Olsun, Cümlemizin ne dilekleri varsa kabul eylesin, dargınlar barışsın, muhtaçlar sevinsin, borcu olan borçlarını ödeyebilsin, hasta olanlar şifa bulsun, dertli olanlar devalar bulsun inşaallah,
Amiin,

GÖNÜL DOSTLARIMIZ,
KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ...
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı olarak,
Bu Senede Yurt içi ve Yurt Dışı Kurban Organizasyonu Yapılacaktır.
Kestirdiğiniz Kurbanlar İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılacaktır. ...
-0212 5500432 Hay Vakfı 
-05074080108 Ali Koman 
-05074080106 Baran bey 
-05074080107 İbrahim sofu irtibat numaralarına saat 07,30 dan Gece-22,00 e kadar iletişime geçebilirler. Kurban bağışlarınızı Arefe günü saat 18:00'e kadar vekalet yoluyla kurban bağışlarınız kabul edilecektir.
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
 
kulluk görevi,

kulluk görevi,

on 09 Eylül 2016
Gösterim: 931
HAYIRSEVERLERİMİZ,
KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ...
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı olarak,
Bu Senede Yurt içi ve Yurt Dışı Kurban Organizasyonu Yapılacaktır.
Kestirdiğiniz Kurbanlar İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılacaktır. 
Yurt İçi: 700-TL.
Yurt Dışı: 120 Euro
Hoca Ahmed Yesevi Vakfımızın 
İrtibat Telefonu: 0212 550 04 32 
Zeki Can : 0507 408 01 10 - 0507 408 01 08
İbrahim Sofu : 0507 408 01 07
Kurban Bağışlarınızı bekliyoruz İnşallah. ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere dağıtılacak, kullanılacak.
Bayramında bağış edilen kurbanların kesimi.
YOUTUBE.COM
Allah razı olsun. Amiin.
https://youtu.be/7JPPN8rymZs
https://youtu.be/txhlNVRgr1k
https://youtu.be/LCKF6A7x-dU
https://youtu.be/_g5ywHMWeyU
https://youtu.be/JEpLDig9yBo
https://youtu.be/h4qnvaT2bIU
https://youtu.be/zW0xEPIRdBE
https://youtu.be/TCx9Fjdiot4
https://youtu.be/rOs_O_f6yhc
https://youtu.be/YbMUbukyDXU
Allah(c.c.) Hayırseverlerimizden Razı Olsun.
Âmîn.
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
 
Ömrünüze bereket,

Ömrünüze bereket,

on 08 Eylül 2016
Gösterim: 914

SEVGİLİ DOSTLARIMIZ,
KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ...
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı olarak,
Bu Senede Yurt içi ve Yurt Dışı Kurban Organizasyonu Yapılacaktır.
Kestirdiğiniz Kurbanlar İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılacaktır. 
Yurt İçi: 700-TL.
Yurt Dışı: 120 Euro
Hoca Ahmed Yesevi Vakfımızın 
İrtibat Telefonu: 0212 550 04 32 
Zeki Can : 0507 408 01 10 - 0507 408 01 08
İbrahim Sofu : 0507 408 01 07
Kurban Bağışlarınızı bekliyoruz İnşallah. ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere dağıtılacak, kullanılacak.
Bayramında bağış edilen kurbanların kesimi.
YOUTUBE.COM
Allah razı olsun. Amiin.
https://youtu.be/7JPPN8rymZs
https://youtu.be/txhlNVRgr1k
https://youtu.be/LCKF6A7x-dU
https://youtu.be/_g5ywHMWeyU
https://youtu.be/JEpLDig9yBo
https://youtu.be/h4qnvaT2bIU
https://youtu.be/zW0xEPIRdBE
https://youtu.be/TCx9Fjdiot4
https://youtu.be/rOs_O_f6yhc
https://youtu.be/YbMUbukyDXU
Allah(c.c.) Hayırseverlerimizden Razı Olsun.
Âmîn.
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“De ki, Rabbimin rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı, onu harcayıp tüketmekten korkar, cimrilik ederdiniz. Zaten insan da pek cimridir.” (İsrâ, 100)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“İnsan ihtiyarlasa bile, onun iki duygusu hep genç kalır: Biri çok kazanma hırsı, öteki çok yaşama arzusu” (Buhârî, Rikak 5; Müslim, Zekât, 115)

Çok kazanma duygusu ölçülü olduğu, insanı yaratılış gayesinden uzaklaştırmadığı sürece faydalı olabilir. Zira çok kazanan bir müslümanın, elde ettiği servetle daha çok hayır ve iyilik yapması arzu edilir. İslâmiyet’in verilmesini emrettiği zekât ve sadakayı verebilmek, Allah yolunda sarfedilmesini istediği harcamaları yapabilmek için zengin olmak lâzımdır. Zengin olabilmek için de, insanda çok kazanma arzusu bulunmalıdır. Ama gönüldeki bu çok kazanma duygusu ona âhiret hayatını unutturuyorsa, dünya sevgisi onu esir alarak bütün gönlüne el koyuyorsa, o takdirde bu duygu son derecede tehlikeli bir hâle gelmiş demektir.

Şükürler olsun ki, Allah Teâlâ insana zararlı duyguları ve aşırı istekleri frenleme gücü vermiştir. İradesine hâkim olan kimsenin bu nevi zaaflarını kontrol altına alması her zaman mümkündür. (Riyâzü’s Sâlihîn, 1.Cilt, 196, Erkam Yay.)

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi , açık hava
 
Yurt dışında kurban faaliyetleri,

Yurt dışında kurban faaliyetleri,

on 08 Eylül 2016
Gösterim: 837

ALLAH KABUL EYLESİN,
KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ...

Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı olarak,
Bu Senede Yurt içi ve Yurt Dışı Kurban Organizasyonu Yapılacaktır.
Kestirdiğiniz Kurbanlar İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılacaktır. ...
-0212 5500432 Hay Vakfı 
-05074080108 Ali Koman 
-05074080106 Baran bey 
-05074080107 İbrahim sofu irtibat numaralarına saat 07,30 dan Gece-22,00 e kadar iletişime geçebilirler. Kurban bağışlarınızı Arefe günü saat 18:00'e kadar vekalet yoluyla kurban bağışlarınız kabul edilecektir.

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Kerîm: Keremi, yardımı ve ikramı sonsuz olan, hiçbir karşılık beklemeden veren, ihsan eden, cömertlikte, eli açıklıkta tek olan, her türlü iyiliğin, faziletin sahibi olan demektir.

Kısa Günün Kârı

Kanaatkâr olmak, Allah Teâlâ’nın verdikleriyle yetinmek güzel bir huydur. Açgözlülük insanı dünyada huzursuz ettiği gibi, onu haksızlığa yönelteceği için ahretini de perişan eder.

Görüntünün olası içeriği: 7 kişi , çocuk ve açık hava
EĞİTİM İÇİN,

EĞİTİM İÇİN,

on 07 Eylül 2016
Gösterim: 871

EĞİTİM İÇİN,
KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ...
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı olarak,
Bu Senede Yurt içi ve Yurt Dışı Kurban Organizasyonu Yapılacaktır.
Kestirdiğiniz Kurbanlar İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılacaktır. ...
-0212 5500432 Hay Vakfı 
-05074080108 Ali Koman 
-05074080106 Baran bey 
-05074080107 İbrahim sofu irtibat numaralarına saat 07,30 dan Gece-22,00 e kadar iletişime geçebilirler. Kurban bağışlarınızı Arefe günü saat 18:00'e kadar vekalet yoluyla kurban bağışlarınız kabul edilecektir.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ey imân edenler, zannın bir çoğundan kaçının, çünkü zannın bir kısmı günahtır…” (Hucurât, 12)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Hüsn-i zan, ibadetin (kulluğun) güzelliğindendir.” (Ebû Dâvud, Edeb, 28; Ahmed b. Hanbel, II, 297, 304)

Peygamber Efendimiz (sav), bir keresinde Mâlik bin Dühşum isimli bir şahıs aleyhinde konuşan bir grup ashâbına şu tepkide bulunmuştur:

“-Bu adam Allah’tan başka ilah olmadığına, benim Allah’ın Resûlü olduğuma şahâdet etmiyor mu?”

Onlar:

“-O, bunu kalbinde olmadığı halde söylüyor” dediler.

Rasûlullah (sav) ise:

“-Allah’tan başka ilah olmadığına, benim peygamber olduğuma şehâdet eden hiçbir kimse cehennem ateşine girmez” buyurmuş, (Müslim, Îmân, 54) böylece imân ettiğini söyleyen kimselerin gönül dünyaları hakkında ön yargılı davranarak sû-i zan beslemenin uygun olmadığını belirtmiştir. (Efendimizden Ahlâk Ölçüleri, Erkam Yay.)

 
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
Resulullah için,

Resulullah için,

on 07 Eylül 2016
Gösterim: 916
YARDIMA MUHTAÇLAR İÇİN,
KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ...
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı olarak,
Bu Senede Yurt içi ve Yurt Dışı Kurban Organizasyonu Yapılacaktır.
Kestirdiğiniz Kurbanlar İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılacaktır. 
Yurt İçi: 700-TL.
Yurt Dışı: 120 Euro
Hoca Ahmed Yesevi Vakfımızın 
İrtibat Telefonu: 0212 550 04 32 
Zeki Can : 0507 408 01 10 - 0507 408 01 08
İbrahim Sofu : 0507 408 01 07
Kurban Bağışlarınızı bekliyoruz İnşallah. ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere dağıtılacak, kullanılacak.
Bayramında bağış edilen kurbanların kesimi.
YOUTUBE.COM
Allah razı olsun. Amiin.
https://youtu.be/7JPPN8rymZs
https://youtu.be/txhlNVRgr1k
https://youtu.be/LCKF6A7x-dU
https://youtu.be/_g5ywHMWeyU
https://youtu.be/JEpLDig9yBo
https://youtu.be/h4qnvaT2bIU
https://youtu.be/zW0xEPIRdBE
https://youtu.be/TCx9Fjdiot4
https://youtu.be/rOs_O_f6yhc
https://youtu.be/YbMUbukyDXU
Allah(c.c.) Hayırseverlerimizden Razı Olsun.
Âmîn.
 
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
Nefsinizi yenin,

Nefsinizi yenin,

on 06 Eylül 2016
Gösterim: 858

ALLAH İÇİN KURBAN,
KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ...
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı olarak,
Bu Senede Yurt içi ve Yurt Dışı Kurban Organizasyonu Yapılacaktır.
Kestirdiğiniz Kurbanlar İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılacaktır. ...
-0212 5500432 Hay Vakfı 
-05074080108 Ali Koman 
-05074080106 Baran bey 
-05074080107 İbrahim sofu irtibat numaralarına saat 07,30 dan Gece-22,00 e kadar iletişime geçebilirler. Kurban bağışlarınızı Arefe günü saat 18:00'e kadar vekalet yoluyla kurban bağışlarınız kabul edilecektir.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

"Verdiğiniz sözü yerine getirin, çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir.” (İsrâ, 34)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

"Münâfığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder." (Buhârî, Îmân 24; Şehâdât 28, Vesâyâ 8, Edeb 69; Müslim, Îmân 107-108)

Abdullah bin Ebi’l-Hamsâ (ra) şöyle anlatıyor:

“Peygamberliğinden önce Rasûlullah (sav) ile bir alışveriş yapmıştım. Kendisine borçlandım, biraz beklerse hemen getireceğimi vaad ederek oradan ayrıldım. Fakat verdiğim sözü unutmuşum. Üç gün sonra hatırlayıp konuştuğumuz yere geldiğimde, O’nu aynı yerde beklerken buldum.

Bu uzun bekleyişe rağmen Allah Rasûlü (sav), beni azarlamadı ve sadece:

"−Ey delikanlı! Bana zahmet verdin, üç gündür burada seni bekliyorum." buyurdu.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 82/4996)

O’nun bu söze sadâkat ve benzeri hasletleri karşısında kendisine «Muhammedü’l-Emîn» denilmiştir. Öyle ki O’na inanmayan, son derecede düşman olanlar dahî O’nu «el-Emîn» ve «es-Sâdık» olarak tasdik ettiler. Ebû Cehil dedi ki:

“Sen hiç yalan söylemedin! Sen’in «el-Emîn» ve «es-Sâdık» olduğuna biz kānîyiz. Ancak biz Sen’in getirdiğini istemiyoruz.”

Nefsâniyet nasıl devâsâ bir ejderha olup insanı yutuyor. Ancak bu derecede nefsinin girdabında boğulanlar bile Efendimiz (sav)’in doğruluk ve söze riayetinde ittifak ediyorlar. Velhâsıl düşmanın bile takdir etmekten başka çare bulamadığı böylesine yüce haslet, günümüz insanının en büyük ihtiyacı. Kendimize her zaman sormak lâzım:

Ulu Peygamber’e uygun mu hayâtın, sıfatın,

Düşmanın methine şâyan değerin var mı gönül? (Osman Nûri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Mayıs-2007)

 
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
 
Kamil bir imanla,

Kamil bir imanla,

on 06 Eylül 2016
Gösterim: 928
KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ...
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı olarak,
Bu Senede Yurt içi ve Yurt Dışı Kurban Organizasyonu Yapılacaktır.
Kestirdiğiniz Kurbanlar İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılacaktır. 
Yurt İçi: 700-TL.
Yurt Dışı: 120 Euro
Hoca Ahmed Yesevi Vakfımızın 
İrtibat Telefonu: 0212 550 04 32 
Zeki Can : 0507 408 01 10 - 0507 408 01 08
İbrahim Sofu : 0507 408 01 07
Kurban Bağışlarınızı bekliyoruz İnşallah. ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere dağıtılacak, kullanılacak.
Bayramında bağış edilen kurbanların kesimi.
YOUTUBE.COM
Allah razı olsun. Amiin.
https://youtu.be/7JPPN8rymZs
https://youtu.be/txhlNVRgr1k
https://youtu.be/LCKF6A7x-dU
https://youtu.be/_g5ywHMWeyU
https://youtu.be/JEpLDig9yBo
https://youtu.be/h4qnvaT2bIU
https://youtu.be/zW0xEPIRdBE
https://youtu.be/TCx9Fjdiot4
https://youtu.be/rOs_O_f6yhc
https://youtu.be/YbMUbukyDXU
Allah(c.c.) Hayırseverlerimizden Razı Olsun.
Âmîn.
 
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
Moğolistan'da Kurban Çalışmaları,

Moğolistan'da Kurban Çalışmaları,

on 05 Eylül 2016
Gösterim: 884
İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN,
KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ...
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı olarak,
Bu Senede Yurt içi ve Yurt Dışı Kurban Organizasyonu Yapılacaktır.
Kestirdiğiniz Kurbanlar İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılacaktır. ...
-0212 5500432 Hay Vakfı 
-05074080108 Ali Koman 
-05074080106 Baran bey 
-05074080107 İbrahim sofu irtibat numaralarına saat 07,30 dan Gece-22,00 e kadar iletişime geçebilirler. Kurban bağışlarınızı Arefe günü saat 18:00'e kadar vekalet yoluyla kurban bağışlarınız kabul edilecektir.
 
Görüntünün olası içeriği: 2 kişi , açık hava
Kurban organizasyonu,

Kurban organizasyonu,

on 05 Eylül 2016
Gösterim: 900
DEĞERLİ HAYIRSEVERLERİMİZ,
KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ...
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı olarak,
Bu Senede Yurt içi ve Yurt Dışı Kurban Organizasyonu Yapılacaktır.
Kestirdiğiniz Kurbanlar İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılacaktır. 
Yurt İçi: 700-TL.
Yurt Dışı: 120 Euro
Hoca Ahmed Yesevi Vakfımızın 
İrtibat Telefonu: 0212 550 04 32 
Zeki Can : 0507 408 01 10 - 0507 408 01 08
İbrahim Sofu : 0507 408 01 07
Kurban Bağışlarınızı bekliyoruz İnşallah. ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere dağıtılacak, kullanılacak.
Bayramında bağış edilen kurbanların kesimi.
YOUTUBE.COM
Allah razı olsun. Amiin.
https://youtu.be/7JPPN8rymZs
https://youtu.be/txhlNVRgr1k
https://youtu.be/LCKF6A7x-dU
https://youtu.be/_g5ywHMWeyU
https://youtu.be/JEpLDig9yBo
https://youtu.be/h4qnvaT2bIU
https://youtu.be/zW0xEPIRdBE
https://youtu.be/TCx9Fjdiot4
https://youtu.be/rOs_O_f6yhc
https://youtu.be/YbMUbukyDXU
Allah(c.c.) Hayırseverlerimizden Razı Olsun.
Âmîn.
 
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
 
ÖĞRENCİLERİMİZ  İÇİN

ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN

on 04 Eylül 2016
Gösterim: 895
ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN,
KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ...
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı olarak,
Bu Senede Yurt içi ve Yurt Dışı Kurban Organizasyonu Yapılacaktır.
Kestirdiğiniz Kurbanlar İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılacaktır. 
Yurt İçi: 700-TL.
Yurt Dışı: 120 Euro
Hoca Ahmed Yesevi Vakfımızın 
İrtibat Telefonu: 0212 550 04 32 
Zeki Can : 0507 408 01 10 - 0507 408 01 08
İbrahim Sofu : 0507 408 01 07
Kurban Bağışlarınızı bekliyoruz İnşallah. ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere dağıtılacak, kullanılacak.
Bayramında bağış edilen kurbanların kesimi.
YOUTUBE.COM
Allah razı olsun. Amiin.
https://youtu.be/7JPPN8rymZs
https://youtu.be/txhlNVRgr1k
https://youtu.be/LCKF6A7x-dU
https://youtu.be/_g5ywHMWeyU
https://youtu.be/JEpLDig9yBo
https://youtu.be/h4qnvaT2bIU
https://youtu.be/zW0xEPIRdBE
https://youtu.be/TCx9Fjdiot4
https://youtu.be/rOs_O_f6yhc
https://youtu.be/YbMUbukyDXU
Allah(c.c.) Hayırseverlerimizden Razı Olsun.
Âmîn.
 
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
 
Hak Dostları için...

Hak Dostları için...

on 03 Eylül 2016
Gösterim: 851
KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ...
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı olarak,
Bu Senede Yurt içi ve Yurt Dışı Kurban Organizasyonu Yapılacaktır.
Kestirdiğiniz Kurbanlar İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılacaktır. ...
-0212 5500432 Hay Vakfı
-05074080108 Ali Koman 
-05074080106 Baran bey 
-05074080107 İbrahim sofu irtibat numaralarına saat 07,30 dan Gece-22,00 e kadar iletişime geçebilirler. Kurban bağışlarınızı Arefe günü saat 18:00'e kadar vekalet yoluyla kurban bağışlarınız kabul edilecektir.
 
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı'nın fotoğrafı.