Sultangazi'deki, kurban kesim alanda hazirliklar tamamlaniyor. Kurban Bagislarinizi bekliyoruz, inşaallah,

on 15 Ağustos 2017
Gösterim: 674

Sultangazi'deki, kurban kesim alanda hazirliklar tamamlaniyor. Kurban Bagislarinizi bekliyoruz, inşaallah,

 
 

Kurban Yardımlarınız sizin için sizin adınıza ulaştırıyoruz...

on 14 Ağustos 2017
Gösterim: 771

Kurban Yardımlarınız sizin için sizin adınıza ulaştırıyoruz. Allah yine yapacağınız hayırları kabul eylesin.
Amiin,

Allah dostları da, nefislerindeki varlık ve benlik iddiâlarını bertaraf edip ilâhî azamet karşısında her an hiçlik iklîminde yaşadıklarından, kendilerini dâimâ “abd-i âciz / Allâh’ın âciz kulu” olarak görmüş ve böyle ifâde etmişlerdir.

Ecdâdımızın, “şeref avlayan bir avcı”ya teşbih ettiği “tevâzû” hakkında Hz. Ali (ra):

“Yüksekliği istedim, onu alçakgönüllülükte buldum.” buyurmuş; Şeyh Sâdî-i Şîrâzî:

“Yükselmek isteyen, mütevâzı olmalı. Yücelik damına çıkmak için, alçakgönüllülükten başka merdiven yoktur.” demiştir.

Gönüller sultânı Mevlânâ Hazretleri de şu tavsiyelerde bulunmuştur:

“Kardeşim! Bütün yücelikler ve mânevî dereceler; tevâzû ve alçak gönüllülüktedir.”

“Cenâb-ı Hak, hidâyet ve inâyete mazhar olan kullarını, Kur’ân-ı Kerîm’de "Yeryüzünde mütevâzı olarak, ağır ağır yürürler" (Furkân, 63) diye vasfediyor.

Köle ol, yani köle gibi mütevâzı ol da at gibi yerde yürü. Omuzlarda yürüyen tabut gibi yükselmeye kalkışma.

Tevâzû sebebiyle sûretâ alçalsan bile, Allah senin gözlerine, doğru görmek basîretini ihsân eder.”

Nitekim Hüdâyî Hazretleri, kadılık ihtişâmı içinde iken, büyük bir nefis mücâdelesine girdi. O debdebeden kendisine gelebilecek en ufak bir kibir esintisini bile bertaraf edebilmek için Bursa sokaklarında süslü kaftanıyla ciğer sattı. Nefsin benlik iddiâlarını bertaraf edip hiçlik ve yokluğa erdikten sonra ise gönüllere sultân oldu. Cihâna yön veren pâdişahlar, ardınca yürüdü… (Osman Nûri Topbaş, Genç Dergisi, Eylül-2012)

 
 

Kurban bağışlarınıza devam ediniz sevgili dostlarımız...

on 10 Ağustos 2017
Gösterim: 742

Kurban bağışlarınıza devam ediniz sevgili dostlarımız, Rabbim, sizlere daha bereketlisini verecek, Sırat köprüsünde size yoldaş olacaktır, İnşaallah,
Allah razı olsun cümlenizden.
Amiin,

 
 

Kurban berekettir, Umutla bekleyenler için bir parça ettir.

on 08 Ağustos 2017
Gösterim: 717

Kurban berekettir, Umutla bekleyenler için bir parça ettir. Belki onu sene de bir görüyordur. Kurban, vaciptir, vazifedir, İnşaallah bu vesileyle bir gönülde siz almış olursunuz. 
Allah razı olsun. 
Amiin,

Hazret-i Ömer (ra) da şöyle buyurmuştur:

“Hesâba çekilmeden evvel kendinizi hesâba çekiniz. En büyük arz (Allah Teâlâ’nın huzûruna çıkarılıp O’na arz edileceğiniz gün) için (sâlih ve güzel amellerle) süsleniniz! Şüphesiz dünyadayken nefsini hesâba çeken kimse için kıyâmet günündeki hesap hafif olacaktır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 25/2459)

 
 

Yardımlarınız hayattır, neş'edir.

on 08 Ağustos 2017
Gösterim: 700

Yardımlarınız hayattır, neş'edir. Muhtaçlara çaredir İnşaallah, 
Kurban bağışlarınızı bekliyoruz sevgili dostlarımız,
Allah razı olsun.
Amiin,

Bir Kıssa;

Muhasebesini ciddi yapan fert ve toplumlar, kendini sürekli tamamlayan, geliştiren ve büyüten bir yapı arzederler. Nasıl bedenî hastalıkların zamanında teşhisi için zaman zaman check-up yapılması önemli ise, aynı şekilde manevî dünyamız ve kulluğumuz adına muhasebe-i nefs de son derece lüzumludur.

Muhasebeye konu olacak alanlar itibariyle fert planında şu konular gündeme alınabilir:

– Hayat anlayışım yaratılış maksadıma uygun bir çizgide mi devam ediyor?

– İbadet hayatımda, muamelelerimde ve ahlâkımda Hakk’ın muradı ve rızası ile ne kadar bir uyum içindeyim?

– Bana lütfedilen nimetleri, imkân ve fırsatları yerinde ve zamanında en güzel bir şekilde değerlendirebiliyor muyum?

– İçinde bulunduğum zaman ve mekân itibariyle üzerime düşen vazife ve sorumluluklarım nelerdir?

– Anne-baba, yakın akraba, yetimler, fakirler, mahzun ve mazlum yürekler, ümmet ve insanlık adına yapabileceğim hizmetler nelerdir ve ben bu noktada nerede duruyorum? Durmam gereken yer ve konum tam da şu an içinde bulunduğum durum mudur?

Bu soruları böyle daha da çoğaltmak mümkündür. Esasen nefs muhasebesinde doğru sorular ortaya konulabilirse, nice nice güzel ve bereketli ufuklar açılacak ve ulvî niyetler ve azimler oluşacaktır. Dolayısıyla muhasebe sadece geçmişe yönelik bir tamir ve tasfiye değil, geleceğe yönelik de bir hamle ve inşa hareketidir. (Dr. Adem Ergül, Altınoluk Dergisi, Ağustos-2016)

 
 

Gönderdiğiniz bir tutam gıda...

on 03 Ağustos 2017
Gösterim: 800

Gönderdiğiniz bir tutam gıda, o diyarlarda yaşama tutunmak için bir umut olabilmektedir. Kurban bağışlarınıza devam ediniz,
Allah razı olsun.
Amiin,

Dünya hayatı aldatıcı geçimlikten başka bir şey değildir. Yâni dünya, yok olması çok çabuk olan cam ya da çini gibi maddelerden sayılabilecek bir metâdır. İnsan tabîatı önce ilk gördüğüne meyleder. Ama onu alıp faydalanmak istediği zaman o kırılır ve yok olur.

Hikâye edilmiştir ki, bir hükümdara hiçbir benzeri görülmemiş, mücevherlerle kaplı, fîrûze bir kadeh gönderilmişti. Hükümdar buna çok sevindi ve yanındaki hikmet ehli bir zâta dedi ki: Bunun hakkında ne düşüyorsun? O da şöyle cevap verdi: Onu hazır bir muhtaçlık ve çabuk gelecek bir musîbet olarak görüyorum. Hükümdar sordu: Bu nasıl olur? O zât da cevap verdi: Kırıldığı zaman tamir edilmesi mümkün değildir. Çalındığı zaman da ona muhtaç olursun. Oysa onun sana gönderilmesinden önce musîbet ve fakirlikten emin bulunuyordun. Aradan zaman geçti, gerçekten bir gün kadeh ansızın kırıldı ve hükümdar tahammül edilmez bir hüzne düştü. Sonra dedi ki: Hakîm doğru söylemiş. Belki de o bize gönderilmemişti. Üstelik varlığı bir hîle ve aldanış metâı oldu.

Dünyâ, kendisiyle yetinenler için asla ahirete bir vesîle olamaz. Ancak onunla ahiret için meşgul olan kişiyi hayra götüren bir metâdır, o hayır cennettir. Öyleyse dünya bizzat kendisi için istenmez, aksine âhiret sevâbını kazanmak için elde edilmeğe çalışılır. (Rûhu’l-Beyan 20. Cilt, Erkam Yay.)

 
 

GÖNÜL DOSTLARIMIZ, KURBAN BAĞIŞLARINA DEVAM İNŞALLAH, ALLAH RAZI OLSUN.

on 02 Ağustos 2017
Gösterim: 701

GÖNÜL DOSTLARIMIZ, KURBAN BAĞIŞLARINA DEVAM İNŞALLAH, ALLAH RAZI OLSUN.

Ahsen-i takvîm olan insanın, Varlık Nûru’nun kıymetini idrâk etmesi, O’nu idrâk ederek, O’na yakınlık için inlemesi ve yanması elbette, sâir mahlûkattan farklı ve müstesnâ olmalıdır. Bunu ifade için Hazret-i Mevlânâ’dan ilhamla denilmiştir ki:

“Odun yanar kül olur, gönül yanar kul olur.”

Yaman Dede; Galata Mevlevîhâne’sine giderken yolda duvara yaslanmış, mecalsiz ve tâkatsiz bir vaziyette iken kendisine bir talebesi denk gelir. Der ki:

“‒Hocam, herhâlde hastasınız. Sizi doktora götürmemi ister misiniz?”

Yaman Dede, derin bakışlarını talebesine çevirir:

“‒Hayır evlâdım, hasta değilim. Sadece hatrıma Efendimiz (sav) geldi. O’nun muazzam ve mûtenâ hâl ve şahsiyetini düşündükçe, dehşete gelip kendimi kaybediyorum, O’nu idrak husûsunda tâkatim kesiliyor. Ayakta duracak mecâlim kalmıyor. Hâlsiz ve perişan düşüyorum.”

Onun yazdığı na‘t-ı şerif de bu hissiyâtı ne güzel ifade eder:

Susuz kalsam, yanan çöllerde cân versem elem duymam,

Yanardağlar yanar bağrımda, ummânlarda nem duymam,

Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam,

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlâllah!.. (Osman Nûri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Mayıs-2016)

 
 

Değerli dostlarımız, Kurban yardımlarınıza devam ediniz...

on 01 Ağustos 2017
Gösterim: 679

Değerli dostlarımız, Kurban yardımlarınıza devam ediniz, her daim buna ihtiyaç duyan kimseler vardır. Onların bir hayır duası yeter...

 
 

Sen O’nu Tanı. O'nu sev, hem dünyan mamur, hem Ahiretin kurtulur...

on 29 Temmuz 2017
Gösterim: 781

Sen O’nu Tanı. O'nu sev, hem dünyan mamur, hem Ahiretin kurtulur. Emirlerine Uy ki Felaha eresin, nimetlerine şükür et ki, malın mülkün bereketlensin. Sadaka ver ki, bela ve musibetlerden kurtulasın.
Amiin,

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“İnsanın başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek O’na yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince, önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah’ın yolundan saptırmak için O’na eşler koşar. (Ey Muhammed!) De ki: Küfrünle biraz eğlenedur; çünkü sen, muhakkak cehennem ehlindensin!” (Zümer, 8)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Bolluk ve rahat içinde iken Allah’ı tanı ki zorluk ve sıkıntı zamanında O da seni tanısın.” (Ahmed, Müsned, I, 307; Aclûnî, I, 366)

 
 

Mü’minler Kardeştirler!

on 26 Temmuz 2017
Gösterim: 668

Mü’minler Kardeştirler! Kardeşliğin gereğini yapmalıdırlar. Dünyanın bir köşesinde dertli olan kardeşimiz varsa biz rahat edemeyiz etmemeliyiz, İhtiyaç içinde bir kardeşimiz varsa yardım etmeliyiz.
Kurban bağışlarınız eğitim yuvalarımızda okuyan kardeşlerimizin gönüllerinde yeni muhabbet filizlerinin açmasına vesile olacak, sevgi fidelerini güçlendirecektir.
Allah(c.c.) sizlerden razı olsun. 
Amiin,

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Hep birlikte Allâh’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allâh’ın size olan nîmetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nîmeti sâyesinde kardeşler olmuştunuz…” (Âl-i İmrân, 103)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

"Birbirinize kin tutmayınız, hased etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terketmesi helâl değildir." (Buhârî, Edeb 57, 58, 62; Müslim, Birr 23, 24, 28, 30-32.)

Gönderdiğiniz kurban bağışları, öğrencilerimize yıl boyu gıda olmaktadır. ..

on 25 Temmuz 2017
Gösterim: 702

Gönderdiğiniz kurban bağışları, öğrencilerimize yıl boyu gıda olmaktadır. Kurban hazırlık faaliyetlerimiz ve kurban bağış kayıtlarımız devam etmektedir. Kurban bağışlarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun. Amiin,

Tevazu, kibrin, başkalarına karşı büyüklük taslama ve kendini beğenmenin zıddıdır. Tevazu güzel ve üstün ahlâk sahibi oluşun bir göstergesi, kibir ve kendini beğenmişlik ise kötü ahlâklı oluşun ve günahkârlığın bir belirtisidir. Bu sebeple tevâzu ne kadar övülmüşse, kibir de o kadar yerilmiştir. Daha önceki bahiste geçen hadislerin açıklamalarında sıkça temas edildiği gibi, insanın giydiği elbise, yürüyüş biçimi ve benzer davranışları onun kibirli ve kendini beğenmiş biri olduğunu gösterdiği gibi, aynı şekilde tevazu sahibi olduğunu da gösterebilir. İşte bu sebeple gücü yettiği, hatta giyilmesi haram kılınmadığı halde, sadece Allah huzurunda onun mahlûkatına karşı mütevazi görünmek düşüncesiyle, kumaşı kıymetli, dokuması gösterişli ve fiyatı pahalı elbise giymeyen kimsenin Allah katında mükâfatı büyük olacaktır. Çünkü bu kişi, bu hareketiyle Allah korkusunu öne geçirmiş, Allah katındaki makamın dünyadaki makam ve mevkilerden daha üstün olduğunu kabul etmiş, âhirette nâil olacaklarının yanında dünyanın süsü ve zînetini küçük görmüştür. Bu sebeple de Allah ona kıyamet gününde, îman ehlinin cennette giyeceği elbiselerden dilediğini giyme hakkını vermiştir ki, bu en büyük mükâfattır. (Riyazü’s Salihin, 4.Cilt, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Vâhid: Tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde ve hükümlerinde asla şeriki, ortağı, benzeri, dengi olmayan.

Kısa Günün Kârı

Giyim kuşamda Allah için mütevazı davranarak, gücü yettiği halde lüks giysilerden uzak durmak üstün ahlâkî niteliklerdendir.

 
 

Allah(c.c.) yaptığınız ve yapacağınız kurban bağışlarını kabul eylesin. Amiin,

on 23 Temmuz 2017
Gösterim: 706

Değerli Gönül Dostlarımız; Kurban Kampanyamız başlamıştır. Kurban bağış kayıtları başlamıştır. Kurban Bağışlarınızı bekliyoruz.
Allah(c.c.) yaptığınız ve yapacağınız kurban bağışlarını kabul eylesin.
Amiin,

İnsanların sıkıntılarına çare olmak güzeldir,...

on 20 Temmuz 2017
Gösterim: 697

İnsanların sıkıntılarına çare olmak güzeldir,
Hayırlı Dualar almak güzeldir,
Sevmek ve sevilmek güzeldir,
En güzeli Rabbim'in rızasına erişebilmektir.

Rabbim(c.c.) yaptığınız ve yapacağınız tüm Kurban Bağışlarını kabul eylesin. Nostalji Geçmiş Kurban kesimlerinden kareler,
Amiin,

Allah Sevgisi
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız Bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân, 31)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Dünyaya karşı zâhid ol, ona rağbet gösterme ki, Allah seni sevsin. İnsanların ellerinde bulunan şeylere karşı zâhid ol, onları isteme ki, insanlar da seni sevsin.” (İbn-i Mâce, Zühd, 1)

 
 

Kurban bağışlarınız gerçekten ihtiyaç sahibi olan yerlere elden teslim edildi...

on 18 Temmuz 2017
Gösterim: 692

Kurban bağışlarınız gerçekten ihtiyaç sahibi olan yerlere elden teslim edildi. Bu senede aynı şevk ve heyecan, ümitle çalışmalarımız başladı, Kurban bağışlarınızı bekliyoruz.
Belki ömründe bir kere, belki yılda bir kere evine et giren aileler var, kimsesizler var, onlar sizin vereceğiniz kurban bağışı ile tıka basa doymayacak, Ancak gönlümüzün onlarla olduğunu, dualarımızın onlarla olduğunu, her zaman gündemimizde olduğunu hissettirmiş olacağız.
Bu senede İnşaallah, Berek...

Devamını Gör